Trakya Yaratıcı Drama Eğitim Derneği Kuruldu

Trakya Yaratıcı Drama Eğitim Derneği Kuruldu

TYDED KURUCU GENEL BAŞKANI ÇİGDEM BANALİ BÜLBÜL

Merkezi Kırklareli’de olan Kurucu Genel Başkanlığını Çiğdem Banali Bülbül, Kurucu Genel Başkan Yardımcılığını ise İnce Soylu Zımba’nın yaptığı dernek ; Yaratıcı Drama’nın bağımsız bir ders, bilim, araştırma alanı ve bir yöntem olarak eğitimde, tiyatroda, sosyal yaşamda, tüm bilim ve sanat alanlarında kullanılması ve yaygınlaştırılması konusunda araştırmalar yapmak ve yaygınlaşmasını sağlamak, Yaratıcı Drama’ nın disiplinler arası ilişkisini inceleyerek, nitelikli geliştirilmesi için çaba harcamak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çalışmalarda bulunmak üzere Trakya Yaratıcı Drama Eğitim Derneği kuruldu.

TYDED Kurucu Genel Başkanı Yaratıcı Drama Lideri Çiğdem Banali Bülbül , Eğitimde Yaratıcı Drama’nın ülkemizde yaygınlık kazanabilmesi için

TYDED KURUCU GENEL BŞK. YRD. INCİ SOYLU ZIMBA
girişimlerde bulunmak, atölye çalışmaları düzenlemek; eğitim ve öğretim programlar geliştirmek amaçlı olarak Yaratıcı Drama Lideri İnci Soylu Zımba ile bir araya gelerek yapacakları çalışmaların özellikle eğitim süreci içindeki çocuk ve gençlerin kendilerini tanıması, iletişim becerilerinin artması, demokratik tutum ve davranışlarının gelişmesi, kişiliklerinin oluşabilmesi, yaratıcı kişiliğe sahip olabilmesi için sağlıklı kişiliğin geliştirilmesi açısından eğitimde drama çalışmalarına öncelik vermek olduğunu belirterek Trakya Yaratıcı Drama Eğitim Derneği’ni kurduklarını belirtti.

TYDED Kurucu Başkan Yardımcısı İnci Soylu Zımba, ‘’Tüm eğitim, kültür, kurum ve kuruluşları ile, müzeler, açık alan ve parklar, okul, kurs, yuva, sağlık kurum ve kuruluşları, dershane, eğitim ve kültür evleri, spor kulüpleri, çocuk ve gençlik kulüpleri, eğitsel ve sosyal kuruluşlar, kamplar, tesisler, izcilik kuruluşları ve benzerleri ile iş birliğine girerek drama ders ve atölye çalışmalarının bu merkezlerde etkin biçimlerde uygulanmasına yardımcı olacağız’’ dedi.

TAGS
Share This
COMMENTS
Comments are closed
malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort