Çevre Kanunu’nda değişiklik: Cezalar arttı!

Çevre Kanunu’nda değişiklik: Cezalar arttı!

Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde belirlenen, “kanuna aykırılık halinde” uygulanacak idari para cezaları 2019 yılı için yüzde 23.73 artırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği, 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlendiği hatırlatılan tebliğde, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmünün yer aldığı vurgulandı.

TAGS
Share This
COMMENTS
Comments are closed
malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort