Gürer, emekçilerin sorunlarını Meclis gündemine getirdi 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, kamuoyunun yanıtını merakla beklediği sorular yöneltti. 

Gürer, emeklilikte yaşa takılanlardan kamuda kadro bekleyen taşeron işçilere, 4 Aralık mağdurlarından asgari ücrete kadar pek çok konuda yönelttiği sorulara yanıt istedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, vatandaşların ilgili bakanlıktan beklentilerini gündeme getirdi. 

Gürer, konuşmasında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verdiği bilgilerin gerçekti olmadığını söyleyerek başladı. Bakan Zümrüt Zehra Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılanların gündemlerinde olmadığını belirtmiş ve bir kavram kargaşası olduğunu ileri sürerek yaş sınırının emekli olabilmek için gerekli yarlar arasında yer aldığını ifade etmişti. 

CHP Milletvekili Gürer ayrıca, kamuda kadro alamayan taşeron işçilerin beklentilerine de dikkat çekerek, “Taşeronda kadrosuz kalan, kadro bekleyenlere, kamuda kiralık araç şoförlerine, hastane bilgi işlem çalışanlarına, sosyal tesis çalışanlarına, Karayolları, PTT, Demiryolları, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarına kadro verilecek mi? Millî Eğitim Bakanlığı toplum yararına çalışanlara kadro verecek mi?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Gürer, konuşmasında Bakan Zümrüt Zehre Selçuk’a şu soruları da yöneltti: “Sigorta öncesi doğum yapan kadınlardan sigorta hakkı tanınması için bekleyenlere, stajyer ve çırak olarak işe başlayanlardan işe başladığı gün yaşlılık sigortası yapılmasını bekleyenlere, emeklilik intibak yasasının çıkarılmasını bekleyenlere çözüm getirecek mi? 4 Aralık mağdurlarına, mevsimlik ve geçici işçi kadrosunda bekleyenlere, belediye şirket çalışanlarına kadro verilecek mi? Belediye ve il özel idarede beş ay yirmi dokuz gün çalışıp dokuz ay yirmi dokuz güne çıkarılmasını bekleyenlere hak verilecek mi?
Asgari ücretin 2.200 liraya çıkarılması konusunda düşünceniz nedir?”

Bakan Selçuk’un, CHP Milletvekili Gürer’in sorularına yazılı yanıt vereceği bildirildi. 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
Değerli milletvekilleri, Hükûmetlerimiz döneminde iş gücü piyasa politikalarının kapsamını genişleterek sunduğumuz hizmetlerin niteliğini ve niceliğini artırdık. 2002 yılında sadece 24 bin kişi olan özel sektörde işe yerleştirme sayısını 2018’de tarihî bir rekorla 1 milyon 100 bin kişiye yükselttik. İstihdamın sürdürülebilir olması için iş gücümüzün niteliğinin artırılması, çağın gerektirdiği mesleki donanımlara ulaşması için elzem. Bu anlamda, işverenlerimizin iş gücü ihtiyaçlarını ve bu iş gücünde aradıkları nitelikleri tespit etmek amacıyla İŞKUR aracılığıyla iş gücü piyasası araştırmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmalarımızın sonuçlarına göre iş gücümüzün, bugünümüzün ve yarınımızın koşullarının yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. Bugüne değin, düzenlediğimiz kurs ve programlardan 3 milyonu aşkın kişi yararlandı.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Emeklilikte yaşa takılanları, taşeronu hiç konuşmadı, bir süre verin de anlatsın, bilelim.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK (Devamla) – 2019 yılında da en az 500 bin kişinin kurs ve programlardan yararlanmasını sağlıyoruz. Pasif  istihdam programlarımız aracılığıyla da işini kaybedenlere, konjonktürel olaylardan etkilenen işverenlerimiz ve işçilerimize, çeşitli nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan çalışanlarımıza destek vermekteyiz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Taşeronlar sizi televizyondan izleyip mesaj atıyorlar. 4 aralık mağdurları, kamudaki kiralık araç şoförler

BAŞKAN – Soru cevap başlamadı Sayın Gürer.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK (Devamla) – 2018 yılında attığımız reform niteliğindeki adımla alt işveren kapsamında çalışan işçilerimizi kadroya aldık. Asgari ücret 2002 yılında 184 liradan, 2018 yılında 1.603 liraya çıkarak son on altı yılda reel olarak yüzde 102,6, nominal olarak yüzde 770 oranında arttı.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Şu EYT’lilerimizin sorularını Bakan açıklasın.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK (Devamla) – Bu sene 6 Aralıkta başladığımız 2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımızı da çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak…

ALİ ŞEKER (İstanbul) – EYT’liler soruyor, EYT’liler.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK (Devamla) – …ülkemizin koşullarına, işçilerimizin ve işverenlerimizin taleplerine uygun bir seviyede asgari ücretin tespit edilmesi için sosyal taraflarla istişareyle yürütmekteyiz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir sosyal güvenlik sistemini hedeflemekteyiz. Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirlerinin giderlerini karşılama oranına baktığımızda, 2002 yılında bu oranın yüzde 71,5 iken bugün yüzde 93,6’ya kadar yükselmesi bu hedef doğrultusunda olumlu bir trende kavuştuğumuzu göstermekte.
Bizim için diğer önemli bir gösterge ise sigortalı sayılarımızdaki artışlar. Toplam aktif sigortalı sayısı 2009 yılında 15 milyon iken, 2018 yılında 22,5 milyona, toplam pasif sigortalı sayımız ise dosya bazında 2009 yılında 8,5 milyon iken 2018 yılında 11 milyon 750 bine yükselmiştir.
Sosyal güvenlik hizmetlerimizin ulaşılabilirliğini artırmak için de hizmetlerimizi e-Devlet platformuna aktararak vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. 2018 yılında yaptığımız çalışmalarla hizmetlerimizden 128’ini e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyoruz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sayın Bakan, asgari ücret ne olacak? On yedi saniye kaldı, bunları anlat bize ya.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK (Devamla) – Ayrıca, 2019 yılında ikinci 100 günlük eylem planımız çerçevesinde, kolay belge, kolay hizmet elektronik uygulamasını hayata geçirerek kolay işveren uygulamasını apartman ve iş hanı görevlilerini kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Askerlik ve doğum borçlanmasını da    e-Devlete taşıyacağız.
Sayın milletvekilleri, sigorta prim borçlarını yapılandırma imkânı getirdik.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, konfederasyonlar ve sendikalar yerel yönetimlerle iş birliğine önem verdiğimizi burada özellikle belirtmek isterim.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Masalları geçelim, gerçeklere gelelim Sayın Bakan.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK (Devamla) – Sözlerime son verirken 2019 yılı bütçemizin ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Taşeronlar, EYT ne olacak, onları da anlat Sayın Bakan.

Share This
COMMENTS
Comments are closed
malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort