LGS Tercihleri Başladı!

LGS Tercihleri Başladı!

MEB Ortaöğretime Geçiş Yönergesinde 2018 Liseye geçiş sisteminin (LGS) detayları açıklandı. MEB yönergesine göre “Ortaöğretim Kayıt Alanı”, eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleriyle eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alan olarak tanımlandı.

Saray ve Tekirdağ içinde ayrılan bölgelerde 13. bölge olarak belirlendi.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

İlçemizde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullarımızda “Tercih Danışma Komisyonları”  kuruldu. 2 Temmuz-13 Temmuz arasında okul rehber öğretmenleri okul idarecileri öğrenci ve velilere gerekli yardım ve desteği vermektedir. ilçemizde Atatürk Ortaokulu, İhsan Uzun Ortaokulu, İmam hatip ortaokulu Yerel Yerleştirmede öğrencilere yardımcı olmaktadır. bu okullara tercih yapmaya giden öğrenciler ilçemizdeki liselerden 5 okul tercih edebilmektedir. ilçemiz Mahalle ortaokullarından mezun 8. sınıf öğrencileri de aynı şekilde sınav puanına göre Merkezi tercih yapacaksa 5 tercih yapacak, sonra Yerel Yerleştirme içinde ilçemizdeki 5 lise tercihinde bulunabilmektedir.

Liseye gitmek isteyen öğrenciler tercihlerini 2 Temmuz 2018-16 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bu sene ilk kez uygulanmaya başlanan mahalli yerleşim sistemi, özel sınav ile öğrenci alımı ve özel okulların öğrenci alımı nasıl yapılacak merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler lise tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları açıklayacak. İlk aşamada yerleşemeyen öğrenciler için yeni tercih süreçleri başlayacak.

2018 LGS tercihleri başladı. LGS 2018 tercih kılavuzuna göre, tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler ve veliler LGS tercihi nasıl yapılır merak ediyor. e-Okul öğrenci sistemine giriş yapan öğrenciler; okulların türü, kontenjanı ve öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önüne alınarak yerleştirilecek. Haberimizden e-Okul sistemine giriş yaparak, lise tercihinizi yapabilirsiniz.

LGS YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir. Bakanlık 5 maddelik açıklaması:

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak.
6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos´ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü, 3-6 Eylül’de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

MERKEZİ YERLEŞTİRME
2018 yılı liselere tercih kılavuzu milli eğitim bakanlığı tarafından yayımlandı. buna göre; 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin nitelikli olarak belirlenen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına ve Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapıldı. sınava yaklaşık 1.000.000 öğrenci girdi. Bu sınavda yeterli puanı alan öğrenciler önce tercihlerini bu liselere 5 tercih olarak yapacak ve merkezi sınav puanıyla (MSP) öğrenci yerleştirilecek.
İlçemizde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullarımızda “tercih danışma komisyonları” kuruldu. 2 Temmuz-13 Temmuz arasında okul rehber öğretmenleri okul idarecileri öğrenci ve velilere gerekli yardım ve desteği vermektedir. ilçemiz de Atatürk Ortaokulu, İhsan Ortaokulu, İmam hatip ortaokulu Yerel Yerleştirmede öğrencilere yardımcı olmaktadır. bu okullara tercih yapmaya giden öğrenciler ilçemizdeki liselerden 5 okul tercih edebilmektedir. ilçemiz Mahalle ortaokullarından mezun 8. sınıf öğrencileri de aynı şekilde sınav puanına göre Merkezi tercih yapacaksa 5 tercih yapacak, sonra Yerel Yerleştirme içinde ilçemizdeki 5 lise tercihinde bulunabilmektedir.

YEREL YERLEŞTİRME
Kılavuza göre, tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
02 Temmuz’da tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek. 2-13 Temmuz tercih dönemi.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Klasik Sanatlar ve Musiki, GörselSanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz 2018 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacaktır.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2018/2019 eğitim-öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel Öğretim Kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurtdışından Başvuran Öğrenciler İçin “Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2”yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:21 (06500) Teknikokullar – Yenimahalle/ANKARA adresine 13 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ TARİH İŞLEM
26 Haziran 2018 Merkezi Sınav Puanlarının İlanı
27 Haziran- 13 Temmuz 2018 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
02 Temmuz 2018 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
02-13 Temmuz 2018 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
30 Temmuz 2018 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
13-17 Ağustos 2018 ( Saat 17:00) ( Saat 17:00 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
27-31 Ağustos 2018 ( Saat 17:00) Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
10-14 Eylül 2018 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması
10-14 Eylül 2018 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
16 Eylül 2018 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

Share This
COMMENTS
Comments are closed
malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort