Minikler’den Jandarma’ya Ziyaret

Minikler’den Jandarma’ya Ziyaret

Jandarma Komutalığı’nın kuruluşunun 178. Yıl dönümü dolayısıyla minik öğrenciler Saray İlçe Jandarma Komutanlığı’na ziyarette bulundu.

Saray İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Bulut ile görüşerek Jandarma Komutanlığı’nın 178. Yıl dönümünü kutladılar. Minik öğrencileri sevgiyle karşılayan Yüzbaşı Bulut, sohbetin ardından onlara hediyeler verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

JANDARMA KOMUTANLIĞI NE ZAMAN KURULDU?

18 Haziran 1826’da Yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra emniyet ve asayiş hizmetleri; “Asakir-i Muntazama-i Mansuri”,”Asakir-i Muntazama-i Hassa” ve 1834 tarihinde Anadolu ve Rumeli’nin bazı eyaletlerinde “Asakir-i Redife” adı altında kurulan askeri teşkilatlar tarafından yürütülmüştür.

Jandarma, 1908 yılında II’nci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra özellikle Rumeli’de büyük başarılar göstermiştir. Bunun üzerine teşkilat 1909 yılında yeniden düzenlenerek Harbiye Nezareti’ne bağlanmış ve “Umum Jandarma Kumandanlığı” adını almıştır.

Jandarma Birlikleri, 1914-1918 tarihleri arasındaki Birinci Dünya Savaşı ile 1919-1922 tarihleri arasındaki Kurtuluş Savaşımızda, hem iç güvenlik görevlerini sürdürmüşler, hem de birçok cephede Silahlı Kuvvetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yurt savunmasına iştirak etmişlerdir. Jandarma Birliklerinin bu savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar ve yararlılıklar her türlü övgünün üzerindedir.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanından sonra, devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi, Jandarma Teşkilatı’nda da reorganizasyon çalışmalarına bir plan çerçevesi içerisinde başlanılmıştır.

10 Haziran 1930 tarihinde 1706 sayılı Kanun çıkarılmış ve Jandarma Teşkilatı bu günkü hukuki statüsünü kazanmıştır.

1937 yılında Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir.

Jandarma birlikleri 1984 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden başta PKK ve diğer terör örgütlerine karşı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere bütün ülke sathında terörle mücadelenin en önemli unsuru olmuştur.

JANDARMA KOMUTANLIĞI’NIN GENEL GÖREVLERİ NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması; sorumluluk alanında, emniyet ve âsâyiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Eğitim ve öğretim ile askeri kanun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş görevlerinin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına, adlî görevler kapsamında ise Adalet Bakanlığına bağlıdır. Nitekim Jandarma Genel Komutanlığı, mülkî, adlî, askerî ve diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

Mülkî görevler kapsamında, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlar, korur ve kollar, kaçakçılığı men, takip ve tahkik eder, suç işlenmesini önlemek için tedbirleri alır ve uygular, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumasını yapar.

Adlî görevleri kapsamında; işlenmiş suçlarla ilgili olarak, kanunlarda belirtilen işlemleri yapar ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri yerine getirir.

Askeri görevleri kapsamında, askeri kanun ve nizamların gereği görevler ile Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapar.

Diğer görevleri kapsamında ise yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri icra eder.

Ülkemizde, il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde, emniyet ve asayişi sağlamaktan Emniyet Genel Müdürlüğü, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise Jandarma sorumludur. Bu sorumluluk bölgesi ülke yüzölçümünün %92’sini, nüfusun yaklaşık %25’ini kapsamaktadır. Ayrıca yaz aylarında turizm bölgelerinin %72’sinde bulunan yaklaşık 690.000 yatak kapasitesine sahip 5700 tesis ile 12 milyon turiste emniyet ve asayiş hizmeti sağlanmaktadır.

Jandarma, Karargâh ve Bağlı Birlikler, (14) Jandarma Bölge Komutanlığı, (81) İl Jandarma Komutanlığı, (920) İlçe Jandarma Komutanlığı ve 24 saat esasına göre emniyet ve asayiş hizmeti veren (1836) Jandarma Karakolu ile yurt sathında teşkilatlanmıştır. Ülkemizde, bütün illerde bulunduğu ilin adıyla anılan İl Jandarma Komutanlığı, ilçelerde ise o ilçenin adıyla anılan İlçe Jandarma Komutanlığı mevcuttur.

İlçe Jandarma Komutanlıkları, emniyet ve asayiş hizmetlerini 24 saat esasına göre görev yapan Jandarma Karakolları vasıtasıyla yürütmektedir. Ayrıca hizmette vatandaşa daha yakın olmak maksadıyla, özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde, kritik yol kavşaklarında, otoyol giriş ve çıkışlarda görev yapacak şekilde Jandarma Asayiş Noktaları tesis edilmiştir.

Haber: Fatih Kıray&Tuba Palabıyık

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed
malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort