Trakya Kent Konseyler Birliği toplantısı yapıldı

Trakya Kent Konseyler Birliği toplantısı yapıldı

Trakya Kent Konseyleri 03.04.2016 Pazar günü Edirne’de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda toplandı.

17 Kent Konseyinin katıldığı toplantıda Trakya Hava Kirliliği araştırması Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Trakya’da ağır metal birikimi ve sağlık konusunu Prof. Dr. Osman İnci açıkladı. Trakya çevre mücadelesinde hukuki durum Av. Coşkun Molla ve Trakya Platformu etkinlikleri ile ortaklaşma konusu da Platform sözcüleri Ata Erdal Arslan ile Göksel Çidem tarafından sunuldu. Kent Konseylerinin bilgi ve deneyim paylaşımının da yapıldığı toplantı sonunda Sonuç Bildirgesi şöyledir:

Trakya kentlerindeki Hava kirliliği yaratan etmenler olarak sanayi, trafik, ısınma kaynaklı kirlilik ve meteorolojik nedenler vardır. Bunların sonucunda kükürtdioksit, azot oksitler ve parçacıklı maddeler oluşmaktadır. Kirlilikten dolayı erken ölümler, dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, astım, felç, çeşitli kanser türleri ve erken doğum türü hastalıklar oluşmaktadır.

Trakya’da hava gözlem alınan verilerle 01.10.2015-31.03.2016 kış mevsimi süresince yapılan hava kirliliği ölçümlerinde bölgemizin zehir soluduğu gözlenmiştir. Keşan başta olmak üzere farklılıklar olsa da Tekirdağ merkezde de zehirlenme oranı artmıştır. Veriler her üç ilde de Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve ulusal ölçüm değerlerinin üzerinde çıkmıştır.

Trakya’nın toprak ve su kirliliği yıllardır bilinen gerçek olmasına rağmen bilim insanlarının yapmış olduğu son araştırmalarla bir kez daha kanıtlanmıştır. Toprak ve su kirliliği sonucunda besin zinciri yoluyla Trakya’nın her yerinde yaşayan insanların vücudunda ağır metal birikimine dönük çalışmalar yapılmıştır. Bu nedenle “kirli Ergene” veya sanayi tesislerinin yakın veya uzağında yaşamak bir olumlu-olumsuz ayrıcalık olmamaktadır. Bilim insanlarınca son yıllarda yapılan incelemelerde Trakya’nın değişik bölgelerinden alınan tırnak, saç ve eklemlerde yapılan incelemede bu kanıtlanmıştır.

Bölgemizin bu duruma gelmesinde yöneticiler başta olmak üzereherkesin bir miktar sorumluluğu vardır.Bu konuda gerçek anlamda bir değişimin gerçekleşebilmesi için herkesin bu sorumluluğu kabul etmesi ve ortak tutum geliştirmesi gerekmektedir.Sorumluluğu hatırlatılması gerekenler ise geniş kapsamda ulusal ve yerel yönetimler, iş ve endüstri yetkilileridir. Bu günden sonra geleceği düşünmeliyiz ve bu nedenle de geçmiş geleceğimizi kontrol etmemelidir.

Önerilerimiz;

Kent planlamalarında hava koridorlarını koruyacak biçimde yapılaşma olması,

Otoyolların ve trafiği yoğun olan ana arterlerin mümkün olduğunca konutların ve insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerin uzağında bulunması,

Kirletici sanayi tesislerinin hâkimrüzgârların yerleşim yerine doğru esmediği biçimde ve uygun uzaklıkta planlanması,

İzlem istasyonlarının bölgeyi temsil edecek sayıda ve lokalizasyonda kurulması,

Temiz yakıt kullanımının sağlanması,

Hava kirliliği ve önemi konusunda halkın eğitilmesi,

Sanayi tesislerinin gaz atıklarının standartlara uyumunun düzenli denetimi ve uygun olmayanların en erken dönemde tespiti ve yaptırım uygulanması,

Kent resmi ve sivil örgütlerinin (Belediye, Valilik/Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik Md, TSM, Kent Konseyi, ilgili STK’lar, Üniversite) işbirliğinde üçer aylık periyotlarla hava kirliliğinin değerlendirileceği toplantılar yapılması,

Atık sularını Ergene nehrine ve bu nehrin kollarına deşarj eden tüm sanayi tesislerinin arıtma tesislerini yapmalarının sağlanması ve düzenli çalıştırılması için yasaların yetkili ve sorumlu kıldığı makamlarca acil önlemlerin alınması,

Temel nokta olan sorunların çözümünü halkın talep etmesi ve sorunu sahiplenmesi için çalışılması,

Yaşam savunucuları olarak, yargısal süreçlerin başarı ile takip edilmesi ve sürdürülmesi,

Bu günkü «durumu» değiştirmek gerekir, yeni bütünleştirici bir realitenin, sürdürülebilir yaşam koşulların oluşturulmasının önünü açabilecek çalışma, hukuki veya siyasi eylem yapılması ve kararlılık gösterilmesi,

TRAKAB tüzük gereklerinin yerine getirilmesi, Su ve Katı Atık Yönetimi çalışmalarının sağlanması,

TRAKAB Tüzüğü için önerildiği gibi, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının belediye ve il genel meclislerinin karar alma sürecine katılmaları ve danışma kurullarında yer almalarının sağlanması,

Uluslararası antlaşmalar, Hukuki düzenlemeler ile bilimsel gelişmelerden en iyi şekilde yararlanarak, Yerel yönetimlerin, Kent Konseyleri ve bileşenleri ile kolektif çalışmalar yapacak, proje ve politikalar geliştirmesini sağlayacak Bilim ve Hukuk Kurullarının oluşturulması,

Artık konuşmaktan ve dinlemekten sıyrılıp akıl, bilim önderliğinde eylem ile sonuca gitme zamanıdır. Termik santraller son vuruş olabilir. Herkes, hepimiz kendimizle yüzleşmeli ve ne yaptım diye kendimize sormalıyız. Kişisel ve kurumsal itirazlar yapmalı. Eylemlerimiz örgütlü olmalıdır.Bu eylem bütünlüğünde bizlerle her zaman birlikte olan Trakya Platformu ile platformun Hukuk ve Bilim Kurullarına teşekkür ederiz.

TRAKYA KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ
Kırklareli Kent Konseyi
Lüleburgaz Kent Konseyi
Babaeski Kent Konseyi
Malkara Kent Konseyi
Çerkezköy Kent Konseyi
Saray Kent Konseyi
Çorlu Kent Konseyi
Silivri Kent Konseyi
Çatalca Kent Konseyi
Süleymanpaşa Kent Konseyi
Edirne Kent Konseyi
Şarköy Kent Konseyi
Ergene Kent Konseyi
Tekirdağ Kent Konseyi
Gelibolu Kent Konseyi
Keşan Kent Konseyi

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort