Valilik; Hayvanlara hizmetler aksamadan sürecek

Tekirdağ Valiliği yeni İl Pandemi Kurulu Kararlarını duyurdu. Yapılan açıklamada hayvanlara yapılan hizmetler aksamadan süreceği belirtildi.

Pazartesi günü Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi aldığı kararlar şu şekilde;

Hayvanların barınması ve korunması amacıyla İçişleri Bakanlığı 11172, 12867 Sayılı Genelgelerine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 80, 93 Nolu Kararları alınmıştı. Uygulamadan kaynaklı bazı sorun alanlarının olduğu iletilmektedir. Bu nedenle, uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu amaçla; İçişleri Bakanlığı’nın 13498 Sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 24.08.2020 günü saat: 11.00’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
• 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda “hayvan barınağı” ifadesi bulunmamakla birlikte, ilgi Genelgelerimizde belirtilen hayvan barınakları ifadesinin “geçici hayvan bakımevi” ile bu amaçla faaliyet gösteren diğer tüm yapı, işletme ve yerleşkeleri de kapsadığı,

• Hayvan barınak/hastanelerinin, geçici hayvan bakım evlerinin ve bu amaçla faaliyet gösteren diğer tüm yapı, işletme ve yerleşkelerin resmi tatiller, ulusal ve dini bayramların yanında hafta sonlarını da kapsayacak şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesi,

• Kaymakamlarımız tarafından görevlendirilen ekipler tarafından, hayvan barınakları/hastaneleri, geçici hayvan bakımevleri ve bu amaçla faaliyet gösteren diğer tüm yapı, işletme ve yerleşkelerin resmi tatiller, ulusal, dini bayramlar ve hafta sonlarını da kapsayacak şekilde ziyaret edilerek hayvanların korunmasına yönelik görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesi,

• Kaymakamlarımız tarafından kolluk birimleri, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordine edilerek planlanması/uygulanması,

• Konunun Kaymakamlarımız ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,

İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

malatya escort bursa escort antalya escort konya escort mersin escort
sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
sakarya escort sakarya escort ümraniye escort serdivan escort